დანაშაულები ფილმების სცენარის მიხედვით

Geo Modern Studio -და Geomovie.ge -წარმოგიდგენთ "დანაშაულებები ფილმის სცენარის მიხედვით"
ადამიანები რომელთაც გაჩნიათ ძალიან სუსტი ფსიქიკა და ვერაკონტროლებენ თავიანთ თავს, იწყებენ მოქმედებას ფილმში ასახული სიუჟეტის მიხედვით.
უმეტეს წილად ესარის |კრიმინალური| ფილმებიდან გამოწვეული ან |საშინელება|-თა ჟანრის ფილმებიდან მოკლედ უყურეთ და გაიგეთ მეტი.